Slagterigrunden Faaborg

SKITSER TIL FYSISK PLAN - 2019/2020/2021

Klik på billedet.

Øhavsmuseet
Fredag den 15. december 2023 blev det vindende arkitektforslag for udvidelsen af Øhavsmuseet præsenteret.

Det er arkitektfirmaerne Transform ApS og Pax Architects, der vandt konkurrencen om at udbygge museet.

Her er nogle af de illustrationer der blev vist:

Man kan diskutere om de nye bygningers "lukkethed" er ok i forhold til at skabe liv i området og og gøre det indbydende at færdes i.  Jeg vil tro at en lidt større "åbenhed" - fx at man udefra kan ane hvad der foregår i bygningerne, - vil gøre området mere attraktivt visuelt og at færdes i. Men måske er det viste fælles "foyerareal" med vinduer mellem de 3 store bygningsdele tilstrækkeligt?

Her – nedenunder - har jeg sat  en skitse af projektet ind i en videre bearbejdning, hvis man altså vil bruge lidt penge på omgivelserne også og gøre det lidt mere integreret i havnemiljøet.

 (Håber skitsen giver et nogenlunde ok fremstilling af projektet) 

Forskellige idéer til bebyggelse, gadeudforming mv. omkring Helios bygningen.

Dette er lidt ”historisk” materiale nu. Lavet før nyt byggeri ved Jomfrulågen blev opført.  
Det nye der er opført, er desværre - de gode intentioner til trods - blevet med en noget uharmonisk facadeudforming langs Banegårdspladsen.  Og der blev ikke lavet nogen ændring i gadens (Banegårdspladsens) udformning, eller nogen form for fremhævning/markering af Jomfrulågen som forbindelse mellem bymidten og fjorden.